Alle grond-en landbouwwerken

Diensten

Grondwerken

 •  graaf- en grondwerken
 • met behulp van 3D GPS
 • uitgraven van funderingen en kelders
 • vijvers en zwembaden
 • septische putten
 • waterputten
 • beschoeiing van grachten
 • rooien van stronken
 • vellen van bomen
 • zeefwerken
 • leggen van riolering

 Levering van

 • zavel
 • zwarte grond
 • zeefzand
 • gebroken steenpuin
 • gebroken betonpuin
 • gebroken asfalt

Containerdienst

 • bouw sloopafval
 • grond zand
 • groenafval
 • gft
 • glas
 • hout stronken
 • metalen
 • opruimafval
 • papier karton
 • pmd
 • restafval
 • verpakking allerlei

Verhuur machines met chauffeur

 • bandenkranen met tiltrotator
 • rupskranen met 3D GPS
 • tractor en gronddumper
 • wiellader

Landbouwwerken

 • ploegen
 • freezen
 • mengmest uitspreiden
 • stalmest verspreiden
 • drijfmest injecteren(grasland)
 • mais zaaien
 • grasoprapen
 • gras hakselen
 • gras (ronde balen)
 • hooi persen
 • hakselen van mais

Afbraakwerken

 • Constructies
 • Gebouwen

Transport

 • Oplegger
 • Dieplader
 • Container
 • Kipper